Publications A to Z:    0-9   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Moviesku
 

DOC: ARKEOLOJI - :TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:


 
Ocak 2007 5 B‹L‹MveTEKN‹K Mersin-Silifke'ye 45 km uzakl›kta bulunan, 1100 metre rak›ml› Yenisu köyündeki tafl ocaklar›nda sazangil ve ringagillere ...... Document/File: arkeoloji-tbtak-bilim-ve-teknik-dergisi.pdf, filesize: n/a. Filetype: pdf. Filename: s-470-05.pdf. Title: Arkeoloji - :TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi:. 2014.

 

File Info:

  • Filesize: N/A
  • Source: biltek_dot_tubitak_dot_gov_dot_tr
  •   Date Archived: 2014-08-10
  •   Author: N/A
 
 
 
 
 

Related Files:

 

  ELEKTRIK (MAYıS 2006) - :TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:

... MAKTA VE HIDROFORUN BUNUN IÇIN HARCA-D›¤› ENERJI, ›S›YA DÖNÜflÜP, HORTUMUN ÇEPERINDEN D›flAR›YA AT›LARAK, ODAY› ›S›T- ...
  File: elektrik.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2015-01-24     Download
 

 

  KENDIMIZ YAPAL›M - :TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:

... BU AYKI YAZ›DA RENK DE¤IflTIREN LED’LI BIR LAM-BAN›N YAP›M› ANLAT›L›YOR. GERÇEKLEflTIRILEN ELEKTRO-NIK DEVRE ILE LAMBAN›N ›fl›K RENGI K›RM ... ...
  File: rgb-led.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2015-02-03     Download
 

 

  TÜRK‹YE’DE - :TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:

... NANOTEKNOLOJI NEDIR ? GÜNÜMÜZDE HEMEN HER KONUflMA VEYA YAZ›DA NANOTEKNOLOJI, METRENIN BIR MILYARDA BIRI YANI NA-NOMETRE BÜYÜKLܤÜNDE BOYUTLARLA U¤RAflAN ... ...
  File: nanoteknoloji.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-12-16     Download
 

 

  ÜNSANLÝÛÝN EVRIMINDE YENI BIR HALKA - :TÜBİTAK BILIM

... 8 BILIM VE TEKNIK D NYA ZERINDE HAYATÝN ILK BELIR-TILERINI, BUG NE KADAR SANÝLDÝÛÝ GIBI 3.5 MILYAR YÝL ıNCE DEÛIL, 4 MILYAR YÝL ıNCE VE HATTA DAHA ıNCE ... ...
  File: 99-06-5.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-11-14     Download
 

 

  O B E Z ÜT E - .:TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:.

... O B E Z ÜT E HAZIRLAYANLAR GAMZE ITAK AKBULUT (UZM. DYT.) HACETTEPE NIVERSITESI BESLENME VE DIYETETIK B L M DO DR M MAHIR ZMEN ANKARA NUMUNE EAH ... ...
  File: obezite.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-17     Download
 

 

  ARKEOLOJI DERGIST II - DLIR

... PUBLISHED BY THE EGE UNIVERSITY, IZMIR EDITED BY HASAN MALAY IN COLLOBORATION WITH T. BAKIR A. CILINGIROGLU C. TANNVER ARKEOLOJI DERGISI'NDE YAYINLANMASI ISTENEN ... ...
  File: arkeoloji-dergisi-v-2-title-table-15ed00fd30.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-07-17     Download
 

 

  KÖK HÜCRELER - .:TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:.

... KÖK HÜCRELER HAZRLAYAN : DOÇ. DR. FERDA ENEL ABANT ZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI UBAT 2002 SAYISININ ÜCRETSZ EKDR ...
  File: kokhucre.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-23     Download
 

 

  TÜBİTAK - SAGEM SAĞLıK ARAŞTıRMALARı GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

... TÜBİTAK HTTP://WWW.TUBITAK.GOV.TR/ 1007 (KAMAG) HTTP://WWW.TUBITAK.GOV.TR/HOME.DO?SID=390&PID=364 DPT-BILIM TEKNOLOJI SEKTÖRÜ HTTP://WWW.DPT.GOV.TR/BILTEK ... ...
  File: arge-faaliyetleriyle-ilgili-baglantilar.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-06-21     Download
 

 

  KENDIMIZ YAPAL›M - .:TÜBİTAK BILIM VE TEKNIK DERGISI:.

... ELEKTRIK ENERJISINI MEKANIK ENERJIYE DÖNÜTÜREN MAKINELER ILKE OLARAK BUNUN TERSINI DE YAPABILIR. YA-NI BIR ELEKTRIK MOTORU HEM MOTOR OLARAK HEM DE DI- ...
  File: 16.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-10     Download
 

 

  EĞITIM BILIM AÇıSıNDAN SEÇMELI MEDYA OKURYAZARLı Ğı

... AHI EVRAN NIVERSITESI EITIM FAKLTESI DERGISI CILT 10, SAY 3, ARALK 2009 SAYFA 97-109 EITIM BILIM ASNDAN SEMELI MEDYA OKURYAZARL DERSI ... ...
  File: jkef-10-3-2009-97-109.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-17     Download