Publications A to Z:    0-9   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Moviesku
 

DOC: OBJAšNJENJE ZA POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE


 
3 U polje 23 upisuje se vrijednost nabavki od poljoprivrednika koji su od strane UIO dobili rješenje da imaju pravo na paušalnu naknadu. Napominjemo da se u ovo ...... Document/File: objanjenje-za-popunjavanje-pdv-prijave.pdf, filesize: n/a. Filetype: pdf. Filename: uputstvo-popunjavanje-pdv-prijave-prosireno-041006.pdf. Title: Objašnjenje za popunjavanje PDV prijave. 2014.

 

File Info:

  • Filesize: N/A
  • Source: uino_dot_gov_dot_ba
  •   Date Archived: 2015-01-06
  •   Author: N/A
 
 
 
 
 

Related Files:

 

  POREZNA UPRAVA - S V I M A -

... WWW.POREZNA-UPRAVA.HR 2 U PRIJAVU SE NE UPISUJU USLUGE KOJE SU OSLOBOđENE PDV-A U TUZEMSTVU. 2.3. POPUNJAVANJE PRIJAVE (OBRASCA PDV-S) U POLJA PRIJAVE UPISUJE SE: ...
  File: uputa-za-popunjavanje-prijave-za-stjecanje-dobara-i-primljene-usluge-iz-drugig-drc5beava-c48dlanica-eu21062013.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-07-26     Download
 

 

  UPUTSTVO ZA PACIJENTA

... FARMACEUTSKI OBLIK I SADRžAJ TABLETA 1 TABLETA SADRžI 20 MG PREDNIZONA OBJAšNJENJE OKRUGLE TABLETE, RAVNIH POVRšINA, BELE DO žUĆKASTOBELE BOJE, SA NAZNAčENOM ... ...
  File: pronison-tableta-pil.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-07-16     Download
 

 

  OBJAŠNJENJE O ODOBRAVANJU DR ANJA CARINSKOG …

... OBJANJENJE O ODOBRAVANJU DRANJA CARINSKOG SKLADITA I POSTUPKU CARINSKOG SKLADITENJA 1.PREDMET OVIM OBJANJENJEM BLIE SE PROPISUJE ...
  File: objasnjenje-za-carinska-skladista-lat.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-10     Download
 

 

  ŠTUDIJSKO PRIJAVE MINIMUM 2 IN ŠTUDIJSKI PROGRAM NAČIN

... RAZPIS, PRIJAVE, OMEJITVE IN MINIMUMI (1. ROK) - FILOZOFSKA FAKULTETA UM TUDIJSKO LETO TUDIJSKI PROGRAM NAIN TUDIJA RAZPIS PRIJAVE (1. ELJA) ...
  File: um-ff.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-12     Download
 

 

  E-PRIJAVE - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - NASLOVNICA

... PREDUVJETI ZA KORIšTENJE USLUGE E-PRIJAVE: TEHNIčKI PREDUVJETI HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE E-PRIJAVE WWW.MIROVINSKO.HR ELEKTRONIČKO POSLOVANJE ...
  File: e-prijave.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2015-01-08     Download
 

 

  PRIJAVE ISPITA DRžAVNE MATURE 2013 /2014 I PRIJAVE ZA UPIS

... NAKLADNICI: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE, NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA ...
  File: brosura-rvz.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-05-13     Download
 

 

  PRIJAVE ISPITA DRžAVNE MATURE 2013 /2014 I PRIJAVE ZA UPIS

... • NAKLADNICI: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE, NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA ...
  File: brosura-stranci.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-11-19     Download
 

 

  PISANJE PRIJAVE PROJEKTA - POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUZBA

... I SEMINAR SAVETODAVACA AP VOJVODINE, DIV čIBARE, 28.10. DO 2.11.2007. 1 PISANJE PRIJAVE PROJEKTA MILAN MARTINOV,FAKULTET TEHNI čKIH NAUKA, NOVI SAD ...
  File: pisprijproj.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-07-26     Download
 

 

  OBRAZAC KAZNENE PRIJAVE - DRžAVNO ODVJETNIšTVO REPUBLIKE

... OBRAZAC KAZNENE PRIJAVE IME I PREZIME, ADRESA PODNOSITELJA (NAZIV DRžAVNOG ODVJETNIšTVA) KAZNENA PRIJAVA PROTIV: IME I PREZIME OSUMNJI čENIKA., JMBG..... ...
  File: fgsaxdid1045.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-07-26     Download
 

 

  PRIJAVE APSTRAKTA ZA PROCESING 2011 – DO 18 02 2011

... 1 PRIJAVE APSTRAKTA ZA PROCESING 2011 – DO 18.02.2011. PRISTIGLI APSTRAKTI REDNI BROJ NASLOV RADA AUTORI ZAPOSLENJE 1 COMPARISON BETWEEN THE DEGRADATION ...
  File: docs0101.pdf     Filetype: PDF     Shared: 2014-07-18     Download